Fout 7766: Record id 3307162 Er ontbreekt informatie over het object contingent. De verrichting werd geannuleerd.